××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 

 

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

"قهرماني تيم واليبال دبيرستان رضويه"

در مسابقات ورزشي مدارس اسلامي

و دريافت كاپ قهرماني
 

 

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

جدول همايش ها و جمع بندي سال چهارم 94-1393

برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصيلي 94-1393

برنامه جمع بندي دروس مكمل برنامه نوروزي پايه چهارم

 

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

گزارش تفصيلي اردوي مطالعاتي پايه چهارم - نوروز 94 

  ***************************************************************************************************************************************************

 گزارش تصويري اخبار دبيرستان

آدرس : تهران، نیاوران، روبروی جماران، خیابان ولی الله رفیعی، جنب مسجد، بن بست ابرار
تلفن : 22802186_9
دورنگار : 22803888
خط پيامک : 30004363228021
رايانامه : info@razavieh.ir